Proiectare asistată de calculator


Număr laborator Descriere Teme de proiectLaborator proiect 1 * Introducere în Altium Designer 10 EA - 2018/2019
Laborator proiect 2
* Biblioteci de componente (Schematic Library)
Laborator proiect 3
* Biblioteci de amprente (Footprint Library)
Laborator proiect 4
* Realizare scheme electrice şi cablaje imprimate
Laborator proiect 5 * Reguli de rutare folosite la cablajele imprimate
Laborator proiect 6
* Realizarea unui proiect PCB simplu 
Laborator proiect 7 * Prezentare proiect aferent temei individuale primite