Proiectare asistată de calculator


Număr laborator Descriere Teme de proiectLaborator proiect 1 * Introducere în Altium Designer 10 EA - 2011/2012
Laborator proiect 2
* Biblioteci de componente (Schematic Library) EA - 2012/2013
Laborator proiect 3
* Biblioteci de amprente (Footprint Library) EA - 2013/2014
Laborator proiect 4
* Realizare scheme electrice şi cablaje imprimate EA - 2014/2015
Laborator proiect 5 * Reguli de rutare folosite la cablajele imprimate EA - 2015/2016
Laborator proiect 6
* Realizarea unui proiect PCB simplu  EA - 2016/2017
Laborator proiect 7 * Prezentare proiect aferent temei individuale primite EA - 2017/2018