Domenii de cercetare:

- Funcționarea sistemelor RFID în proximitatea mediilor metalice și modalități de ecranare a acestora;

- Realizarea de antene microstrip patch, planar inverted-F pentru etichete RFID din domeniul UHF;

- Adaptări automate în impedanță a sistemelor RFID din domeniul HF;