Home
Informatii
Educatie
Cercetare
Manifestari
Documente
Admitere
Orar

ADMITEREA 2018

CIFRA DE SCOLARIZARE APROBATĂ

I.1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ – INGINERI – ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ – 4 ANI (inclusiv pentru a doua facultate sau pentru continuarea studiilor)

Domeniul de licenţă

Programe de studii universitare de licentă acreditate

Număr locuri ARACIS

Locuri fără taxă

Locuri cu taxă

RO

din care:

Ro de pretutindeni

Absolventi Licee Rural

Rromi

Calculatoare si tehnologia informatiei

Calculatoare

125

66

5

1

15

50

Ingineria sistemelor

Automatică şi informatică aplicată

50

40

5

10

Inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informationale

Electronică aplicată

50

40

5

10

Inginerie energetică

Managementul energiei

50

40

5

10

Inginerie electrică

Sisteme electrice

50

35

5

10

  


1. Pentru anul I de studii, la toate programele de studii de licență cu exceptia programului Calculatoare se pot acorda burse speciale, reprezentând 75%, 50%, 25% din taxa de şcolarizare, primilor 3 studenţi cu taxă care au depus la dosar diploma de bacalaureat (sau o diplomă echivalentă acesteia) în original, sau adeverinţă în original (pentru promoţia 2018 dacă liceul nu a eliberat diplome de bacalaureat până la data înmatriculării) şi care nu au mai efectuat fără taxă 4 ani de studii de licenţă.

2. Taxa de studiu este de 3.300 lei/an pentru programul Calculatoare si 2.950 lei/an pentru celelalte programe de studii de licentă.

3. Se vor acorda burse de ajutor social candidatilor care îndeplinesc criteriile de acordare a burselor, din fondurile alocate cu această destinatie de MEN, din proiectele europene cu finantare nerambursabilă si din alte surse extrabugetare.

 

ipv6 ready  

Home | Informatii | Educatie | Cercetare | Manifestari | Documente | Admitere | Cautare | Orar

©1997-2010 Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Str. Universitatii nr.13, 720229 Suceava, România, Tel/Fax: +40 230 524801, secretariat@eed.usv.ro
Site actualizat pe:  22 decembrie 2014

Parteneri:

Suceava University Cisco Academy
dcti.usv.ro
Radio USV - LIVE