Admitere 2019

Număr de locuri sesiunea septembrie 2019

 

I.1. STUDII UNIVERSITARE de lICENŢă – ingineri – ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ – 4 ani

(inclusiv pentru a doua facultate sau pentru continuarea studiilor)

 

 

Nr. crt.

Domeniul de licenţă

Programe de studii universitare de licenta acreditate prin Hotararea de Guvern nr. 326/2019

(pag. 116)

Nr. locuri septembrie 2019

Taxa scolarizare (pentru locurile cu taxă) 1)

Fără taxă 2)

Locuri cu taxă 1), 2),3)

  RO  

din care

Români de pretutindeni

Rromi

absolvenți licee rural

1

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Calculatoare

0

0

0

0

10

3300 lei

2

Ingineria sistemelor

Automatică şi informatică aplicată

0

0

0

0

7

2950 lei

3

Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale

Electronică aplicată

20

1

3

0

5

4

Inginerie energetică

Managementul energiei

29

0

10

5

Inginerie electrică

Sisteme electrice

11

0

10

 

 

1.     Pentru anul I de studii, la toate programele de studii de licență cu excepția programului Calculatoare, se pot acorda burse speciale, reprezentând 75%, 50%, 25% din taxa de şcolarizare, primilor 3 studenţi cu taxă care au depus la dosar diploma de bacalaureat (sau o diplomă echivalentă acesteia) în original, sau adeverinţă în original (pentru promoţia absolventă în anul admiterii dacă liceul nu a eliberat diplome de bacalaureat până la data înmatriculării) şi care nu au mai efectuat la buget 4 ani de studii de licenţă.

 

2.     Se vor asigura burse de ajutor social candidaților care îndeplinesc criteriile de acordare a burselor, din fondurile alocate cu această destinație de MEN și din proiectele europene cu finanțare nerambursabilă.

 

3.     Actualizate in urma retragerilor candidatilor inmatriculati, conform HCA nr.65 din 31.07.2019, art. 4.